Јавност рада

​Захтев за приступ информацијама од јавног значаја​

Овлашћена лица ЈП ЕПС Београд за поступање по захтевима за доступност информацијама од јавног значаја

Образац

​слати на:


​Захтеве заинтересованих страна 

слати на: spp@eps.rs​ 

Представка заинтересоване стране - Образац.docx

Годишњи Извештај о сарадњи са заинтересованим странама 2020

Заштита података о личности

Обавештење о обради података о личности

Сагласност

Заштита података о личности


Oбавештавамо Вас да је Сектор за набавке и комерцијалне послове отворио налог eps.nabavke.zapazanja@eps.rs чија је сврха унапређење система набавки, кроз остваривање боље и квалитетније комуникације свих заинтересованих лица у вези са свим питањима од значаја за спровођење поступака набавки. Уколико имате питања, запажања, коментаре или примедбе, обавестите нас о томе. Наш циљ је транспарентно, ефикасно и квалитетно спровођење поступака набавки у складу са законима Републике Србије. Поделите са нама Ваше мишљење а наш стручни тим ће одговорити на Ваша питања.

Вођење поступака набавки у складу са законима Републике Србије. Поделите са нама Ваше мишљење а наш стручни тим ће одговорити на Ваша питања.


Top