Органи управљања

 

  • Огранак „ХЕ Ђердап“, Кладово

Трг краља Петра бр. 1, 19320 Кладово

 

Директор за производњу електричне енергије „ХЕ Ђердап“, Радмило Николић
телефон: +381 19 803 214
факс: +381 19 801 646
radmilo.nikolic@djerdap.rs

Финансијски директор „ХЕ Ђердап“, Снежана Бондеровић
телефон: +381 19 803 936
факс: +381 19 801 646
snezana.bonderovic@djerdap.rs

Директор за корпоративне послове „ХЕ Ђердап“, Недељко Марковић
телефон: +381 11 3810 167
факс: +381 11 3809 802
nedeljko.markovic@djerdap.rs

 

  • Дирекција за производњу

Трг краља Петра бр. 1, 19320 Кладово

Директор, Слободан Стаменов
телефон: +381 19 803 908
факс: +381 19 801 646
slobodan.stamenov@djerdap.rs

 

  • Хидроелектрана „Ђердап 1"

Трг краља Петра бр. 1, 19320 Кладово

Телефонска централа +381 19 810 000, 801 131

 

Директор, Драган Максимовић
телефон: +381 19 801 661
фаx: +381 19 801 661
dragan.maksimovic@djerdap.rs

Заменик директора, Мита Благојевић
телефон: +381 19 801 661
фаx: +381 19 801 661
mita.blagojevic@djerdap.rs

 

  • Хидроелектрана „Ђердап 2"

Краљевића Марка бр. 2, 19300 Неготин

Телефонска централа +381 19 573 100

 

Директор, Синиша Матовић
телефон: +381 19 542 886, 549 702
фаx: +381 19 544 142
sinisa.matovic@djerdap.rs

 

  • „Власинске ХЕ"

Кеј Раде Цветковић 15, 17530 Сурдулица

Телефонска централа +381 17 815 203, 815 128

 

Директор, Бобан Петровић
телефон: +381 17 815 128
фаx: +381 17 812 128
boban.petrovic@djerdap.rs

Заменик директора, Милорад Јовановић
телефон: +381 17 815 128
фаx: +381 17 812 128
milorad.jovanovic@djerdap.rs

  • ХЕ „Пирот"

Руђера Бошковића 1, 18300 Пирот

Телефонска централа +381 10 305 600, 314 410

 

в.д. директора, Љубомир Стојановић
телефон: +381 10 314 419
фаx: +381 10 314 471
ljubomir.stojanovic@djerdap.rs

Заменик директора, Сузана Костић
телефон: +381 10 314 419
фаx: +381 10 314 471
suzana.kostic@djerdap.rs  

 

  • Сектор за одржавање приобаља

ул. Станоја Главаша 28, 12000 Пожаревац

Телефонска централа +381 12 222 733, 210 139

 

Директор, Предраг Маринковић
телефон: +381 12 531 763
фаx: +381 12 227 879
predrag.marinkovic@djerdap.rs

Заменик директора, Малиша Обрадовић
телефон: +381 11 3809 780
фаx: +381 11 3809 689
 malisa.obradovic@djerdap.rs

 

  • Дирекција за корпоративну подршку

Трг краља Петра бр. 1, 19320 Кладово

Телефонска централа +381 19 803 900

Руководилац центра за информатику, Сања Белонић
телефон: +381 19 803 208
фаx: +381 19 801 650
sanja.belonic@djerdap.rs

 

  • Дирекција за правне и опште послове

Трг краља Петра бр. 1, 19320 Кладово

Телефонска централа +381 19 803 900

 

Директор, Милена Првуловић
телефон: +381 19 803 905
факс: +381 19 803 905
milena.prvulovic@djerdap.rs

 

  • Дирекција за модернизацију и ревитализацију

Поп Стојанова 2а, 11000 Београд

 

Директор, Бојан Ракић
телефон: +381 11 3810 155
фаx: +381 11 3809 689
bojan.rakic@djerdap.rs

 

Top