Јавне набавке

​​

Поштовани корисници,

објаве јавних набавки можете пратити и преко Портала јавних набавки​ http://portal.ujn.gov.rs/ .

Све набавке објављене пре 01.01.2019. године можете погледати овде.

 Јавне Набавке

ЈН 2000/0210/2020 - Ресертификационе провере система менаџмента безбедности и здравља на раду (OH&S) по захтевима стандарда ISO 45001 и система управљања енергијом (EnMS) по захтевима стандарда ISO 50001

Top