Политика квалитета

​​​

„Дринско-Лимске ХЕ" сертификовано је од стране SGS, Zurich, Swittzеrlаnd према захтевима стандарда:

ISО 9001:2008 од 18.12.2009. за Систем менаџмента квалитетом (QМS)

ISО 14001:2004 18.12.2009. године Систем заштите животне средине (ЕМS)

OHSAS 18001:2007 од 18.12.2009. за Систем управљања заштитом здравља и безбедношћу на раду

ISО/IEC 27001:2005 од 09.01.2012. за Систем управљања безбедношћу информација

У наредном периоду наставиће се активности на побољшању интегрисаног система менаџмента и његовом даљем развоју, што ће бити један од приоритетних циљевa.​

Top