Јавне набавке

Поштовани корисници,

Oбјаве јавних набавки можете пратити и преко Портала јавних набавки  http://portal.ujn.gov.rs/ .

Све набавке објављене пре 01.01.2019. године можете погледати овде. Јавне набавке

 
Назив јавне набавкеДокументацијаДатум набавке
JН 2100/0115/2022 - Радови на далеководу сопствене потрошње 35 kVКонкурсна документација ЈН 2100 0115 2022
Јавни позив ЈН 2100 0115 2022
16.5.2022.
ЈН 2100/0018/2022 - БАТЕРИЈЕ ЗА ИНСТРУМЕНТЕ И ДАЉИНСКЕ УПРАВЉАЧЕКонкурсна документација ЈН 2100 0018 2022
Јавни позив ЈН 2100 0018 2022
12.5.2022.
ЈН 2100/0146/2022 - Сервис опреме за хлорисање воде на ФП Крушчица водовод ТараКонкурсна документација ЈН 2100 0146 2022
Јавни позив ЈН 2100 0146 2022
12.5.2022.
ЈН 2100/0168/2022 - Вода за пиће на нивоу Огранка ДЛХЕЈавни позив ЈН 2100 0168 2022
Конкурсна документација ЈН 2100 0168 2022
12.5.2022.
ЈН 2100/0068/2022 - Набавка дрвене грађеКонкурсна документација ЈН 2100 0068 2022
Јавни позив ЈН 2100 0068 2022
12.5.2022.
ЈН 2100/0032/2022 - Замена оштећеног и поломљеног стакла на погонским и помоћним објектима ХЕ Бајина БаштаЈавни позив ЈН 2100 0032 2022
Конкурсна документација ЈН 2100 0032 2022
11.5.2022.
ЈН 2100/0024/2022 - Екстерно геодетско снимање за потребе ДЛХЕЈавни позив ЈН 2100 0024 2022
Конкурсна документација ЈН 2100 0024 2022
11.5.2022.
ЈН 2100/0098/2022 - Натријум хипохлорит за дезинфекцију воде за пићеКонкурсна документација ЈН 2100 0098 2022
Јавни позив ЈН 2100 0098 2022
11.5.2022.
ЈН 2100/0195/2022 - Гасовити хлор за дезинфекцију воде за пићеЈавни позив ЈН 2100 0195 2022
Конкурсна документација ЈН 2100 0195 2022
11.5.2022.
ЈН 2100/0013/2022 - Антиерозивни, еколошки биолошки радови везани за акумулацију, водотокове и површине у склопу ХЕ и РХЕ Бајина БаштаКонкурсна документација ЈН 2100 0013 2022
Јавни позив ЈН 2100 0013 2022
11.5.2022.
1 - 10
 

​​

​​

Top