Јавне набавке

Поштовани корисници,

Oбјаве јавних набавки можете пратити и преко Портала јавних набавки  http://portal.ujn.gov.rs/ .

Све набавке објављене пре 01.01.2019. године можете погледати овде. Јавне набавке

 
Назив јавне набавкеДокументацијаДатум набавке
JН 2100/0071/2020 - Испитивање изолационих система генератора, трансформатора и друге опремеОбавештење о изменама Јавног позива ЈН 2100 0071 2020
Јавни позив ЈН 2100 0071 2020
Конкурсна документација ЈН 2100 0071 2020
30.12.2020.
JН 2100/0160/2020 - Повећање капацитета централног дела информационог системаЈавни позив ЈН 2100 0160 2020
Конкурсна документација ЈН 2100 0160 2020
30.12.2020.
JН 2100/0042/2020 - Изградња безбедносно-технолошког система видео надзора и других система безбедностиЈавни позив ЈН 2100 0042 2020
Конкурсна документација ЈН 2100 0042 2020
30.12.2020.
JН 2100/0280/2020 - Грађевински радови на систему за јавно узбуњивање 4 фазаЈавни позив ЈН 2100 0280 2020
Конкурсна документација ЈН 2100 280 2020
30.12.2020.
JН 2100/0323/2020 - Набавка и уградња стационарних акумулаторских батерија у ХЕ УвацКонкурсна документација ЈН 2100 0323 2020
Јавни позив за ЈН 2100 0323 2020
30.12.2020.
ЈН 2100/0281/2020 - Набавка специјалних носећих точкова грабуља машине за чишћење предтурбинских решетки ХЕ ЗворникКонкурсна документација ЈН 2100 0281 2020
Јавни позив 2100 0281 2020
30.12.2020.
JН 2100/0322/2020 - Набавка уређаја у Ех изведби у Лимским ХЕПојашњење Конкурсне документације 1 ЈН 2100 0322 2020
Обавештење о продужењу рока за подношење понуда ЈН 2100 0322 2020
Јавни позив за ЈН 2100 0322 2020
Конкурсна документација ЈН 2100 0322 2020
30.12.2020.
JН 2100/0018/2020 - Вода за пиће - ДЛХЕКонкурсна документација ЈН 2100 0018 2020
Јавни позив ЈН 2100 0018 2020
30.12.2020.
ЈН 2100/0124/2020 - Набавка пумпи за потребе погона у ХЕ Зворник Ф1Јавни позив 2100 0124 2020 Ф1
Конкурсна документација ЈН 2100 0124 2020 Ф1
30.12.2020.
ЈН 2100/0064/2020 - Интервенције на опреми разводног постројења 35kV и припадајућим далеководимаКонкурсна документација ЈН 2100 0064 2020
Јавни позив 2100 0064 2020
30.12.2020.
1 - 10
 

​​

​​

Top