Пословодство Дринско-Лимске ХЕ

​​​​​​

ЈП „ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ" БЕОГРАД

ОГРАНАК  „Дринско-Лимске ХЕ“ Бајина Башта

 

Директор за производњу енергије

Микајило Злојутро

Tел: 031/590-955

Фаx: 031/862-752

e-mail: mikajilo.zlojutro@dlhe.rs

 

Директор за корпоративну подршку

Јелена Зарић

Тел: 590-952

Фаx: 862-752

е-mail: jelena.zaric@dlhe.rs

 

Директор за финансијске послове

Зорица Јовановић

Тел: 590-922

Фаx: 864-354

e-mail:zorica.jovanovic@dlhe.rs

 

„ХЕ Зворник“  Мали Зворник

​Tел: 015/471-533

Фаx: 015/471-847

 

„ХЕ Лимске“  Нова Варош

Директор

Предраг Шапоњић

Тел: 033/61-689

Фаx: 033/61-169

e-mail:predrag.saponjic@dlhe.rs

 

„ХЕ Електроморава“ Чачак

Технички директор

Милан Благојевић

Тел: 032/321-735

Фаx: 032/321-717

e-mail: milan.blagojevic@dlhe.rs


Top