Јавне набавке

Поштовани корисници,

Oбјаве јавних набавки можете пратити и преко Портала јавних набавки  http://portal.ujn.gov.rs/ .

Све набавке објављене пре 01.01.2019. године можете погледати овде.



 Јавне набавке

ЈН 2100/0117/2021-Ф1 - Набавка потрошног материјала за потребе текућег машинског одржавања, Фаза 1

​​

​​

Top