Јавне набавке

Поштовани корисници,

Oбјаве јавних набавки можете пратити и преко Портала јавних набавки  http://portal.ujn.gov.rs/ .

Све набавке објављене пре 01.01.2019. године можете погледати овде. Јавне набавке

ЈН 2100/0341/2019 - Набавка и уградња нових главних прекидача снаге 220 kV на оба агрегата РХЕ Бајина Башта

​​

​​

Top