Јавне набавке

Поштовани корисници,

Oбјаве јавних набавки можете пратити и преко Портала јавних набавки  http://portal.ujn.gov.rs/ .

Све набавке објављене пре 01.01.2019. године можете погледати овде. Јавне набавке

ЈН 2100/0041/2021 - Израда пројекта за извођење (ПЗИ) и пројекта изведеног објекта (ПИО) за ревитализацију РХЕ Бајина Башта

​​

​​

Top