Јавне набавке

Поштовани корисници,

Oбјаве јавних набавки можете пратити и преко Портала јавних набавки  http://portal.ujn.gov.rs/ .

Све набавке објављене пре 01.01.2019. године можете погледати овде.



 Јавне набавке

JН 2100/0326/2019 - Сервис и одржавање кухињских апарата Огранак ДЛХЕ

​​

​​

Top