Јавне набавке

Поштовани корисници,

Oбјаве јавних набавки можете пратити и преко Портала јавних набавки  http://portal.ujn.gov.rs/ .

Све набавке објављене пре 01.01.2019. године можете погледати овде. Јавне набавке

JН 2100/0316/2019 - Прибор и хемијска средства за одржавање хигијене пословних просторија Огранка ДЛХЕ – по партијама

​​

​​

Top