Контакти

​​​ ​​​​​​​​​​​​ДИРЕКТОР ЗА ПРОИЗВОДЊУ УГЉА​ РБ „КОЛУБАРА
​ДИРЕКТОР КОРПОРАТИВНИХ ПОСЛОВА РБ „КОЛУБАРА“ ФИНАН​СИЈСКИ ДИРЕКТОР РБ „КОЛУБАРА“​
Милан Петровић​
Ђорђе Кучинар
Љиљана Милошевић​
​​​​milan.petrovic@eps.rs​ djordje.kucinar@eps.rs​ ljiljana.milosevic@eps.rs​
+​​381.11.8123877​
+​381.11.8121871
+381.11.7855.003


ДИРЕКТОР ОЦ „ПОВРШИНСКИ КОПОВИ“
ДИРЕКТОР О​Ц „ПРЕРАДА​“​ ДИРЕКТОР​ ОЦ „МЕТАЛ“
​​ ​ДИРЕКТО​Р ОЦ „ПРОЈЕКТ“

​Раде Ивковић

Милорад Пантелић
​Ивана Милинковић

rade.ivkovic@rbkolubara.rs​​​​ milorad.pantelic@rbkolubara.rs​​ ivana.milinkovic@rbkolubara.rs​​​​
+​​381.11.8158017
​+381.11.8123820
+381.11.7152​000​​ ​+3​81.11.7855340​


​​ПОМОЋНИК ДИРЕКТОРА ЗА ЕКОНОМСКЕ ПОСЛОВЕ
ПОМОЋНИК ДИРЕКТОРА ЗА КОМЕРЦИЈАЛНЕ ПОСЛОВЕ​ ПРОДАЈА УГЉА
​​ ​ОДЕЉЕЊЕ ЗА АДМИНИСТРАТИВНО- ТЕХНИЧКУ ПОДРШКУ У РАДУ ИО
ПР СЛУЖБА
Часлав Сеничанин​Милан Богдановић
​Горан Перишић
​Радош Лазаревић
​ Наталија Живковић
caslav.senicanin@rbkolubara.rs​ milan.bogdanovic@rbkolubara.rs​​​​ goran.perisic@rbkolubara.rs​​​​rados.v.lazarevic@rbkolubara.rs​​​​
natalija.zivkovic@rbkolubara.rs​​​
+​​​​381.11.8123622​+381.11.8123311 +381.11.7855412
+​381.11.7855427
+​381.11.8122704​​ ​+381.11.8122704​​​
Top