Контакти

​​​ ​​​​​​​​​ЛИЦЕ ОВЛАШЋЕНО ЗА ОБАВЉАЊЕ ПОСЛОВА ИЗ ДЕЛОКРУГА РАДА ДИРЕКТОРА ЗА ПРОИЗВОДЊУ УГЉА​ РБ „КОЛУБАРА”
​ДИРЕКТОР КОРПОРАТИВНИХ ПОСЛОВА РБ „КОЛУБАРА“ ФИНАН​СИЈСКИ ДИРЕКТОР РБ „КОЛУБАРА“​
Милан Петровић​
Миле Јеремић
​И​​ван Миловановић
​​​​milan.petrovic@eps.rs​ mile.jeremic@eps.rs ivan.milovanovic@eps.rs​
​​381.11.8123877​
381.11.8121871
381.11.8121219


ДИРЕКТОР ОЦ „ПОВРШИНСКИ КОПОВИ“
ДИРЕКТОР О​Ц „ПРЕРАДА​“​ ДИРЕКТОР​ ОЦ „МЕТАЛ“
​​ ​ДИРЕКТО​Р ОЦ „ПРОЈЕКТ“
Срђан Алимпијевић​Александар Милићевић
Милорад Пантелић
​Ивана Милинковић
srdjan.alimpijevic@rbkolubara.rs​ aleksandar.m​ilicevic@rbkolubara.rs​​​​ milorad.pantelic@rbkolubara.rs​​ ivana.milinkovic@rbkolubara.rs​​​​
​​381.11.8158017
​381.11.8123820
381.11.7152​000​​ ​3​81.11.7855340​


​​ПОМОЋНИК ДИРЕКТОРА ЗА ЕКОНОМСКЕ ПОСЛОВЕ
ПОМОЋНИК ДИРЕКТОРА ЗА КОМЕРЦИЈАЛНЕ ПОСЛОВЕ​ ПРОДАЈА УГЉА
​​ ​ОДЕЉЕЊЕ ЗА АДМИНИСТРАТИВНО- ТЕХНИЧКУ ПОДРШКУ У РАДУ ИО
ПР СЛУЖБА
Часлав Сеничанин​Милан Богдановић
​Горан Перишић
​Радош Лазаревић
​ Наталија Живковић
caslav.senicanin@rbkolubara.rs​ milan.bogdanovic@rbkolubara.rs​​​​ goran.perisic@rbkolubara.rs​​​​rados.v.lazarevic@rbkolubara.rs​​​​
natalija.zivkovic@rbkolubara.rs​​​
​​​381.11.8123622​381.11.8123311 381.11.7855412
​381.11.7855427
​381.11.8122704​​ ​381.11.8122704​​​
Top