Људски ресурси

​​У Рударском басену „Колубара”, највећем огранку ЈП „Електропривреда Србије”, запослено је 11.880 радника. Највећи број запослених, 6.625, ради у организационој целини „Површински копови” и они су стуб производње компаније. У „Преради” је запослено 1.528 радника, у „Металу” 2.001, у „Пројекту” 87 и Дирекцији 1.639 запослених.

Окосницу производног процеса у „Колубари” чине радници са трећим, четвртим и петим степеном стручне спреме. Међу факултетски образованим радницима најзаступљенији су инжењери техничких наука – рударско-геолошке, машинске и електроструке.

Захваљујући високим стандардима, широким могућностима за усавршавање и напредовање, материјалној сигурности и јаком осећају припадности колективу, лојалност запослених у РБ „Колубара” је изузетно висока, што показује чињеница да већина радника свој радни век до пензије проведе у оквиру колектива.

Top