Произведено 203 милиона тона угља

20.11.2018.

​​

Рудари „Тамнава-Западног поља“, најпродуктивнијег копа српске енергетике, „Електропривреде Србије“ и огранка РБ „Kолубара“, средином новембра постигли су вредне резултате. Од почетка година до 16. новембра, рудари „Тамнаве“ откопали су и одложили више од 26,7 милиона кубних метара откривке, чиме су испунили план производње откривке за 2018. годину, чак 45 дана пре краја године. То је посебно важно и са аспекта производње угља у зимском периоду, када је важно да што веће количине угља буду спремне и доступне за експлоатацију.

Током 23 године постојања копа, произвели су 202.884.718 тона лигнита и испоручили их термоелектранама „Никола Тесла“ у Обреновцу за потребе производње електричне енергије. Производња угља на „Западном пољу“ почела је 17. новембра 1995, а годину дана раније покренут је први систем за производњу откривке.

Са почетних шест милиона тона угља годишње, производња је повећавана до рекордних 16,8 милиона тона, колико је ископано 2017. године. То је резултат преданог и пожртвованог рада запослених на сва три БТО система и систему за међуслојну јаловину овог угљенокопа, добре организације посла и квалитетно урађених инвестивицоних ремоната производне опреме.

Половина од укупно откопаних количина угља на коповима РБ „Kолубара“ произведе се на „Тамнава-Западном пољу“. Од колубарског угља произведе се око 50 одсто електричне енергије у Србији, а сваки четврти киловат-сат од угља са „Западног поља“.


Врх