Модернизација

Modernizacija-01.jpg Modernizacija-02.jpg

Modernizacija-03.jpg

 

У даљем развоју производних капацитета Огранка „Термоелектране и копови Костолац“ акценат ће бити стављен на различита питања.

 

Повећање техничке ефикасности и искоришћења капацитета за производњу електричне енергије и угља путем:

- капиталних ремоната;

- ревитализација блокова Термоелектрана „Костолац А“ и изградња припадајућег система за одсумпоравање димних гасова;

- модернизација и аутоматизација;

- еколошких пројеката и спроводјењем политике стандарда ЕУ;

- инвестиција;

- изградњом новог блока Б3 снаге 350 МWh.

 

Повећање могућности за производњу угља са 9 на 12 милиона тона годишње у 2022. години на Површинском копу „Дрмно" путем:

- инвестиција;

- инсталисања VI БТО система;

- повећања временског и капацитативног искоришћења основне рударске механизације.

 

Реализација иновиране студије развоја површинских копова до 2022. године путем:

- достизања контуре Површинског копа „Дрмно" за производњу 12 милиона тона угља годишње;

- монтаже још по једног система за производњу угља и за производњу откривке.


 

 

 
Top