Огласи

​​

Одлука о додели уговора - Дрвни сортименти 16.08.2021.

ЈП "ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ" БЕОГРАД Огранак ТЕ-КО Костолац објављује:... Сазнајте више

Јавни позив за продају неопасног индустријског отпада

ЈП "ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ" БЕОГРАД Огранак ТЕ-КО Костолац објављује:... Сазнајте више

Одлука о продаји угља за период од 01.07.2021. до 31.12.2021. године

ЈП "ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ" БЕОГРАД Огранак ТЕ-КО Костолац објављује:... Сазнајте више

Обустава поступка - Неоапасан индустријски отпад

ЈП "ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ" БЕОГРАД Огранак ТЕ-КО Костолац објављује: ... Сазнајте више

Јавни позив - Продаја дрвних сортимената

ЈП "ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ" БЕОГРАД Огранак ТЕ-КО Костолац објављује:... Сазнајте више

Јавни позив за продају угља категорија IV Јул - Децембар 2021. године

ЈП "ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ" БЕОГРАД Огранак ТЕ-КО Костолац објављује:... Сазнајте више

Одлука о обустави поступка по јавном позиву за продају угља

ЈП "ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ" БЕОГРАД Огранак ТЕ-КО Костолац објављује:... Сазнајте више

Јавни позив за продају неопасног индустријског отпада - Јун 2021.

ЈП "ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ" БЕОГРАД Огранак ТЕ-КО Костолац објављује:... Сазнајте више

Јавни позив за продају сировог угља

ЈП "ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ" БЕОГРАД Огранак ТЕ-КО Костолац објављује:... Сазнајте више

Одлука о обустави поступка по јавном позиву за продају угља

ЈП "ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ" БЕОГРАД Огранак ТЕ-КО Костолац објављује:... Сазнајте више

ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА Неопасан индустријски отпад

ЈП "ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ" БЕОГРАД Огранак ТЕ-КО Костолац објављује:... Сазнајте више

E.05.01.-193849-1-21 Јавни позив за продају неопасног индустријског отпада

ЈП "ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ" БЕОГРАД Огранак ТЕ-КО Костолац објављује:... Сазнајте више

Top