Обустава поступка у поступку продаје Отпадне оловне батерије (акумулатори)

12.03.2019.
ЈП "ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ" БЕОГРАД Огранак ТЕ-КО Костолац објављује

ЈП "ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ" БЕОГРАД Огранак ТЕ-КО Костолац објављује одлуку о обустави поступка у поступку продаје Отпадне оловне батерије (акумулатори)

Одлука о обустави

Врх