​​

Dobrodošli na sajtEPS Snabdevanje

Kojoj vrsti snabdevanja pripadate
Garantovano
snabdevanje

Komercijalno
snabdevanje

O nama

Osnovna delatnost Ogranka „EPS Snabdevanje“, koje posluje u okviru Javnog preduzeća „Elektroprivreda Srbije“, jeste energetska delatnost snabdevanja električnom energijom kupaca na garantovanom, komercijalnom i rezervnom snabdevanju, u skladu sa Zakonom o energetici i ostalim važećim propisima.

Svi snabdevači električnom energijom, uključujući i Ogranak „EPS Snabdevanje“ koriste usluge EPS Distribucije d.o.o. (operatora distributivnog sistema – ODS) i EMS a.d. (operatora prenosnog sistema - OPS) koji su zasebna pravna lica i obavljaju delatnost distribucije i prenosa električne energije.

EPS SNABDEVANJE U BROJKAMA

        više od

3.500.000

kupaca


36.461

GWh

električne energije godišnje


97%

udeo EPS Snabdevanja na otvorenom tržištu


7.326

MW

ukupna instalisana snaga
kapaciteta JP EPS

Vesti

EPS ispunio planove u 2018. godini

U 2018. godini “Elektroprivreda Srbije" ispunila planove...Saznaj više

Za doček potrošeno 106,1 milion kilovat-sati

U poslednjem danu 2018. godine potrošeno 106,1 miliona kilovat-sati električne energije...Saznaj više

EPS prodaje „zelenu energiju”

Prvi ugovor o prodaji „zelene energije” potpisan sa Prokredit bankom...Saznaj više

Taksa za javne servise 220 dinara

Od 1. januara 2019. nova cena takse za JMS i iznosi 220 dinara...Saznaj više