Prigovori

  • Prigovor na račun/prigovor na obustavu isporuke električne energije možete podneti elektronskim putem, dopisom ili lično na šalteru JP EPS (adresa je navedena na računu kao „adresa za prigovore“).

 

  • U slučaju tehničkih problema vezanih za priključak na sistem, mernu opremu i tačnost merenja, kvalitet isporuke električne energije, kvar na mreži i prekid napajanja, možete se obratiti direktno Elektrodistribuciji Srbije
    , tj.
    lokalnoj elektrodistribuciji.
Top