Regulativa

Zakoni:

     • Zakon o privrednim društvima

     • Zakon o javnim preduzećima

     • Zakon o energetici

     • Zakon o obligacionim odnosima

     • Zakon o zaštiti potrošača

     • Zakon o javnim nabavkama

     • Zakon o efikasnom korišćenju energije

     • Zakon o akcizama

     • Zakon o porezu na dodatu vrednost

     • Zakon o privremenom uređivanju načina naplate takse za javni medijski servis

Podzakonski akti:

Ostali propisi i pravilnici:

     • Pravila o radu distributivnog sistema

     • Pravila o radu prenosnog sistema

     • Pravila o promeni snabdevača

     • Metodologija za određivanje cene električne energije za garantovano snabdevanje

     • Metodologija za određivanje cene pristupa sistemu za prenos električne energije Metodologija za određivanje cene pristupa sistemu za distribuciju električne energije

     • Odluka o usklađivanju poslovanja Javnog preduzeća „Elektroprivreda Srbije", Beograd sa Zakonom o javnim preduzećima

Top