Pitanja i odgovori

Kada dospeva za plaćanje račun za domaćinstva?

Rok dospeća računa je 28. u mesecu za prethodni mesec (primer: račun za februar mesec dospeva do 28. marta tekuće godine).


 

 
Top