Hidroelektrane

Hidroelektrane

Ukupna instalisana snaga 16 hidroelektrana sa 51 hidroagregatom je 3.015 MW, što čini skoro 38.4% ukupnog elektroenergetskog potencijala EPS-a. Električna energija proizvodi se u ograncima „Hidroelektrane Đerdap”, Kladovo i „Drinsko-Limske hidroelektrane”, Bajina Bašta.

Prve hidroelektrane puštene su u rad 1955. godine - HE „Vlasina“, a zatim i HE „Morava" (1954-1957). Ipak, HE „Đerdap“ se smatra „kraljicom“ svih hidroelektrana.

Ukupna snaga 28 hidroagregata u Ogranku HE „Đerdap“ iznosi 1.605 MW a prosečna godišnja proizvodnja je 7.180 GWh, što čini oko 20% proizvodnje električne energije JP EPS-a.​

Izgradnja HE „Đerdap 1" počela je još 1964. godine, zajedničkim ulaganjem Jugoslavije i Rumunije. Avgusta 1970. godine ušli su u pogon prvi agregati, a ceo objekat je pušten u rad 16. maja 1972. godine. Osnovna delatnost ove hidrocentrale nije samo proizvodnja električne energije već i prevođenje brodova prevodnicama na sistemu „Đerdap 1" i „Đerdap 2". Brodske prevodnice HE „Đerdap 1" su dvostepene (brodovi ulaze u komoru, zatim se „prevode" u izlazni vodostaj reke Dunav na izlazu iz komore). Po dimenzijama komore, ove prevodnice spadaju među najveće u svetu.

HE „Đerdap 2" je zvanično počela da se gradi 3. decembra 1977. godine, a prvi agregati su ušli u pogon 1985. godine. Ovu hidroelektranu čini: elektrana, brodska prevodnica, prelivna i neprelivna brana, kao i put preko brane na čijoj sredini je međudržavna granica. Projektom je predviđena mogućnost izgradnje železničke pruge preko brane.

Devet hidroelektrana u Ogranku „Drinsko-Limske hidroelektrane” na rekama Drini i Limu imaju ukupnu instalisanu snagu od 1.390 MW. Prosečna godišnja  proizvodnja je oko 3.320 GWh, što čini oko 10 odsto proizvodnje električne energije EPS-a.​

Hidroelektrane

Snaga – 3.015 MW

Prosečna godišnja proizvodnja hidroelektrana EPS-a iznosi oko 10.500 GWh, što čini oko 30% proizvodnje električne energije EPS-a.

Ogranak HE „Đerdap“

Snaga - 1.605 MW

Prosečna godišnja proizvodnja iznosi oko 7.180 GWh, što čini oko 20% proizvodnje električne energije EPS. 

„Drinsko-Limske HE”

Snaga 9 HE je 1.390 MW

Prosečna godišnja proizvodnja iznosi oko 3.320 GWh, što čini oko 10% proizvodnje električne energije EPS.

​Male HE

Snaga 21 MW 

Prosečna godišnja proizvodnja malih hidroelektrana EPS-a je 35 GWh, što čini oko 0,1% proizvodnje električne energije EPS-a.


Top