Javnost rada

​Zahtev za pristup informacijama od javnog značaja​

​​ Obrazac

​slati na:


​Zahteve zainteresovanih strana 

slati na: spp@eps.rs​ 


Plan saradnje sa zainteresovanim stranama na korporativnom nivou​

Predstavka zainteresovane strane - Obrazac.docx

Godišnji Izveštaj o saradnji sa zainteresovanim stranama 2020.

Godišnji Izveštaj o saradnji sa zainteresovanim stranama 2021.

Godišnji izveštaj o saradnji sa zainteresovanim stranama za 2022.

Godišnji izveštaj o saradnji sa zainteresovanim stranama za 2023.


Zaštita podataka o ličnosti

Obaveštenje o obradi podataka o ličnosti

Saglasnost

Zaštita podataka o ličnosti


Obaveštavamo Vas da je Sektor za nabavke i komercijalne poslove otvorio nalog eps.nabavke.zapazanja@eps.rs čija je svrha unapređenje sistema nabavki, kroz ostvarivanje bolje i kvalitetnije komunikacije svih zainteresovanih lica u vezi sa svim pitanjima od značaja za sprovođenje postupaka nabavki. Ukoliko imate pitanja, zapažanja, komentare ili primedbe, obavestite nas o tome. Naš cilj je transparentno, efikasno i kvalitetno sprovođenje postupaka nabavki u skladu sa zakonima Republike Srbije. Podelite sa nama Vaše mišljenje a naš stručni tim će odgovoriti na Vaša pitanja.

Vođenje postupaka nabavki u skladu sa zakonima Republike Srbije. Podelite sa nama Vaše mišljenje a naš stručni tim će odgovoriti na Vaša pitanja.


Top