Termoelektrane

​​​

Ukupna snaga osam termoelektrana u kojima radi 25 blokova, je 5.171 MW. Pogonsko gorivo je lignit.
Maksimalna godišnja proizvodnja elektrana kojima upravlja EPS, posmatrano od 1990. godine, ostvarena je 2013. godine - 37.433 GWh električne energije.
*Od 1. juna 1999. godine EPS ne upravlja kapacitetima na području Kosova i Metohije.

U sastavu „Termoelektrane Nikola Tesla" su:
TE Nikola Tesla A (sa 6 blokova) 1.766 MW instalisane snage
TE Nikola Tesla B (sa 2 bloka) 1.300 MW​ instalisane snage
TE Kolubara (sa 5 blokova) 239 MW​ instalisane snage
TE Morava (sa jednim blokom) 125 MW​ instalisane snage

Ogranak „Termoelektrane Nikola Tesla“ je najveći proizvođač električne energije u Jugoistočnoj Evropi. Ima 14 blokova čija je ukupna instalisana snaga 3.430 MW. 
TENT godišnje proizvede više od 50% električne energije u Srbiji. Najveći blokovi se nalaze u TE „Nikola Tesla B". To su blokovi B1 i B2, sa po 650 MW raspoložive snage.

U termoelektranama „Kolubara” i „Morava” proizvodi se u proseku 1.241 GWh, što čini 3% proizvodnje EPS-a.​

U sastavu TE „Kostolac A i B“su:
TE Kostolac A (sa 2 bloka) 310 MW​ instalisane snage
TE Kostolac B (sa 2 bloka) 697 MW​ instalisane snage
TE „Kostolac A i B“ godišnje proizvedu 5.989 GWh, što čini 17% proizvodnje električne energije EPS-a, a sve to je omogućeno instalisanom snagom od 1.007 MW. 

Top