Proizvodni kapaciteti

Akcionarsko društvo „Elektroprivreda Srbije“ u svom sastavu ima 22 termobloka, 49 hidroagregata, 1 reverzibilnu hidroelektaranu sa 2 agregata i 1 pumpno postrojenje sa 2 pumpe.  

Maksimalna godišnja proizvodnja elektrana kojima upravlja EPS, posmatrano od 1990. godine, ostvarena je 2013. godine - 37.433 GWh električne energije.                        

 

9 TE i TE-TO

Instalisana snaga - 4.840 MW

Prosečna godišnja proizvodnja - 24.360 GWh, što čini oko 69% proizvodnje električne energije EPS-a


TE „Nikola Tesla A i B“

Instalisana snaga - 3.066 MW

Prosečna godišnja proizvodnja - 17.031 GWh, što čini oko 49% proizvodnje električne energije EPS-a


TE „Kolubara“ i TE „Morava“

Instalisana snaga - 364 MW

Prosečna godišnja proizvodnja – 1.241 GWh, što čini oko 3,6% proizvodnje električne energije EPS-a


TE „Kostolac A i B“

Instalisana snaga – 1.007 MW

Prosečna godišnja proizvodnja – 5.875 GWh, što čini oko 17% proizvodnje električne energije EPS-a


Maksimalna godišnja proizvodnja termoelektrana JP EPS, posmatrano od 1990. godine, ostvarena je 2013. godine – 26.537 GWh električne energije.                        


Panonske TE TO

Snaga - 403 MW

Prosečna godišnja proizvodnja – 212,5 GWh, što čini oko 0,6% proizvodnje električne energije EPS-a


Hidroelektrane 

Snaga – 3.015 MW

Prosečna godišnja proizvodnja - 10.537 GWh, što čini oko 30% proizvodnje električne energije EPS-a


HE „Đerdap“

Snaga - 1.396 MW 

Prosečna godišnja proizvodnja iznosi 6.783 GWh, što čini oko 19% proizvodnje električne energije EPS-a

„Vlasinske hidroelektrane” i HE „Pirot“ proizvode u proseku 397,3 GWh, što čini oko 1,1% proizvodnje EPS-a.


„Drinsko-Limske HE”

Snaga 9 HE je 1.390 MW

Prosečna godišnja proizvodnja iznosi 3.322 GWh, što čini oko 10% proizvodnje električne energije EPS-a


Male HE

Snaga 20,8 MW

Prosečna godišnja proizvodnja malih hidroelektrana EPS-a je oko 35 GWh električne energije.


Top