Proizvodni kapaciteti

JP „Elektroprivreda Srbije“ u svom sastavu ima 22 termobloka, 49 hidroagregata, 1 reverzibilnu hidroelektaranu sa 2 agregata i 1 pumpno postrojenje sa 2 pumpe.

 

9 TE i TE-TO

Snaga - 4.368 MW
Godišnja proizvodnja - 25.106 GWh, što čini 70% proizvodnje električne energije EPS-a

TE „Nikola Tesla A i B“

Snaga - 2.787 MW
Godišnja proizvodnja - 17.263 GWh, što čini 50% proizvodnje električne energije EPS-a

TE „Kostolac A i B“

Snaga - 921 MW
Godišnja proizvodnja - 6.753 GWh, što čini 17% proizvodnje električne energije EPS-a
U termoelektranama „Kolubara”, „Morava” i „Panonske termoelektrane-toplane“ proizvedeno je 1.090 GWh, što čini 3% proizvodnje EPS-a.

16 HE

Snaga - 2.958 MW*
Godišnja proizvodnja - 11.355 GWh, što čini 30% proizvodnje električne energije EPS-a

HE „Đerdap 1 i 2“

Snaga - 1.369 MW
Godišnja proizvodnja iznosi 7.072 GWh, što čini 18% proizvodnje električne energije EPS-a

„Vlasinske hidroelektrane” i HE „Pirot“ proizvele su 563 GWh, što čini 2% proizvodnje EPS-a.

„Drinsko-Limske HE”

Snaga 9 HE je 1.359 MW
Godišnja proizvodnja iznosi 3.759 GWh, što čini 10% proizvodnje električne energije EPS-a 

Maksimalna godišnja proizvodnja elektrana kojima upravlja EPS, posmatrano od 1990. godine, ostvarena je 2013. godine - 37.433 GWh električne energije.                       

Top