​​

KOSTOLAC U BROJKAMA

TE "Kostolac"

6.000.000 MWh

električne energije godišnje

2

aktivne termoelektrane

9.000.000 t

uglja godišnje

1

aktivan površinski kop