Modernizacija

Modernizacija-01.jpg Modernizacija-02.jpg

Modernizacija-03.jpg
 

U daljem razvoju proizvodnih kapaciteta Ogranka „Termoelektrane i kopovi Kostolac" akcenat će biti stavljen na različita pitanja. 

Povećanje tehničke efikasnosti i iskorišćenja kapaciteta za proizvodnju električne energije i uglja putem: 

- kapitalnih remonata 

- revitalizacija blokova Termoelektrana Kostolac A i izgradnja pripadajućeg sistema za odsumporavanje dimnih gasova 

- modernizacija i automatizacija 

- ekoloških projekata i sprovodjenjem politike standarda EU 

- investicija. 

-izgradnjom novog bloka B3 snage 350 MGW 

 

Povećanje mogućnosti za proizvodnju uglja sa 9 na 12 miliona tona godišnje u 2022. godini na Površinskom kopu „Drmno" putem: 

- montaže VI BTO sistema,

- povećanja vremenskog i kapacitativnog iskorišćenja osnovne rudarske mehanizacije; 

Realizacija inovirane studije razvoja površinskih kopova do 2022. godine putem: 

- dostizanja konture Površinskog kopa „Drmno" za proizvodnju 12 miliona tona uglja godišnje, 

- montaže još po jednog sistema za proizvodnju uglja i za proizvodnju otkrivke; 

 

Top