Biomasa

​​Biomasa je resurs koji čini 61% sadašnjeg potencijala obnovljivih energenata u Srbiji.

„Panonske TE-TO“ od kraja 2012. godine, osim gasa, koriste i biomasu kao energent za grejanje grada. Izrada i puštanje u rad novog kotla predstavljali su pilot-projekat kojim je praktično potvrđena teorija o ekonomskoj isplativosti i ekološkoj efikasnosti postrojenja na biomasu. Instalisana snaga kotla je 18 MWt. To je prvi i trenutno jedini vrelovodni kotao ove snage u Srbiji koji koristi biomasu – suncokretovu ljusku - kao pogonsko gorivo. Postrojenje je snabdeveno najsavremenijom opremom za zaštitu životne sredine sa dva nivoa prečišćavanja dimnih gasova. Kotao je gotovo u celosti proizveden u Srbiji. Karakteristično je i da je realizacija izgradnje ovog postrojenja obavljena u veoma kratkom roku – nešto preko trinaest meseci.

U daljoj perspektivi u TE-TO „Zrenjanin“ i TE-TO „Sremska Mitrovica“ planira se izgradnja postrojenja na biomasu za kombinovanu proizvodnju električne i toplotne energije do 10 MW. Urađena je prethodna studija opravdanosti sa generalnim projektom.


Top