Tehničke karakteristike

​​​​TE-TO „Novi Sad“

TE-TO „Novi Sad“ je najveća od tri elektrane Ogranka „Panonske TE-TO“ i čine je blok A1 i blok A2. Nalazi se u severnoj, industrijskoj zoni, na obali reke Dunav, na samo 5 km od centra grada. Instalisani kapacitet godišnje proizvodnje električne energije iznosi oko 1.500.000 MWh. Karakteriše je brz ulazak u rad kada je to najpotrebnije i visok stepen korisnosti.

TE-TO „Novi Sad“ obezbeđuje toplotnu energiju za gradski sistem grejanja Novog Sada, sa kojim je povezana magistralnim vrelovodom dužine 3,2 km i prečnikom 900 mm. TE-TO „Novi Sad“ učestvuje u grejanju oko 50.000 stambenih i poslovnih jedinica, što čini preko 60% ukupnih potrošača daljinskog sistema grejanja u Novom Sadu. Raspoloživi kapaciteti su dovoljni da obezbede sadašnje, ali i projektovane, buduće potrebe grejanja grada Novog Sada. Kao gorivo koristi se prirodni gas ili mazut. Prednost korišćenja rezervnog goriva posebno je došla do izražaja tokom gasne krize kada je i nakon prestanka isporuke prirodnog gasa postrojenje u TE-TO „Novi Sad“ radilo punim kapacitetom i omogućilo nesmetanu isporuku toplotne energije za Grad Novi Sad. Takođe je smanjen udar na elektroenergetski sistem zbog potrebe za alternativnim grejanjem stambenih i poslovnih objekata u ovom periodu.

TE-TO „Novi Sad“ je u mogućnosti da iz bloka A1 postojećim parovodima isporučuje tehnološku paru Rafineriji Novi Sad.

 

Kotlovi:

–        dva kotla po 420 t/h, 560°C, 13,77 MPa

–        jedan kotao od 500 t/h, 560°C, 13,77 Mpa

Turbine:

–        PT 135/165--130/15

 • nominalna električna snaga 140 MW
 • maksimalna električna snaga 165 MW
 • toplotna snaga za grejanje 151 MWt
 • tehnološka para 320 t/h


–        T 110/120-130-4

 • nominalna električna snaga 110 MW
 • maksimalna električna snaga 120 MW
 • toplotna snaga za grejanje 204 MWt.

 

​​​TE-TO „Z​renjanin“

TE-TO „Zrenjanin“, drugi termoenergetski objekat po veličini i proizvodnim mogućnostima, smeštena je u industrijskoj zoni Zrenjanina, na 4 km od centra grada, a u neposrednoj blizini puta Zrenjanin – Beograd.

I ovaj objekat je koncipiran za kombinovani ciklus proizvodnje. Instalisani kapacitet godišnje proizvodnje električne energije iznosi oko 750.000 MWh. Magistralnim toplovodom elektrana je povezana sa sistemom grejanja Zrenjanina, a parovodima sa industrijskim potrošačima.


Kotlovi:

– dva kotla po 330 t/h, 540°C, 11,77 Mpa

Turbina:

– PT 120/51-10,885-0,63-014

 • nominalna električna snaga 110 MW
 • maksimalna električna snaga 120 MW
 • toplotna snaga za grejanje 140 MWt
 • tehnološka para 310 t/h.

 

TE-TO „Zrenjanin“ u svom sastavu ima i pomoćni pogonski objekat koji ima ukupno pet kotlova manjih kapaciteta od 12 do 75 t/h i četiri turbine od 2,5 do 8,5 MW, ukupne snage 25 MW. Kotlovi se uglavnom koriste za puštnje u rad Glavnog pogonskog objekta (GPO), međutim kada GPO nije u pogonu, služe za sopstveno grejanje objekata.

Kao gorivo koristi se prirodni gas ili mazut.


​​​TE-TO „Sremska Mitrovica“

Po obimu i kapacitetu, Termoelektrana-toplana u Sremskoj Mitrovici (TE-TO „Sremska Mitrovica“) najmanji je energetski objekat u sastavu „Panonskih TE-TO“.

TE-TO „Sremska Mitrovica“ je projektovana kao industrijska energana za snabdevanje tehnološkom parom industrijskog kompleksa „Matroz“ i obližnje šećerane i za snabdevanje grada Sremska Mitrovica toplotnom energijom za grejanje. S obzirom da je, zbog prestanka rada ovih potrošača, prestala isporuka tehnološke pare „Matrozu“ 2005. godine, a šećerani 2008. godine, od tada postrojenja u TE-TO „Sremska Mitrovica“ rade isključivo kao energetsko postrojenje za proizvodnju toplotne energije za grejanje grada i kao rezervni izvor EPS-a za proizvodnju električne energije.

U cilju povećanja ekonomičnosti u proizvodnji toplotne energije za grejanje, 2011. godine je izvršena rekonstrukcija jednog parnog kotla u pomoćnoj kotlarnici u vrelovodni, snage 15 MWt. Zatim je 2012. godine izgrađeno i pušteno u rad vrelovodno kotlovsko postrojenje koje umesto prirodnog gasa kao gorivo koristi suncokretovu ljusku, koja se obezbeđuje od lokalno dostupnog dobavljača. Kotlovsko postrojenje je snage 18 MWt i predstavlja trenutno najveće ovakvo postrojenje u okruženju. Na taj način ostvarena cena proizvodnje toplotne energije je za oko 20% niža u odnosu na do sada korišćeno gorivo – prirodni gas.

 

Kotlovi:

 • dva parna kotla po 80/100 t/h, 505°C, 6,4 Mpa
 • dva pomoćna parna kotla S-2400 (24 t/h; 150 oC; 5 bar)
 • jedan vrelovodni kotao 15 MWt na gas
 • jedan vrelovodni kotao 18 MWt na suncokretove ljuske


Turbine:

 • toplifikaciona turbina T-32
 • nominalna električna snaga 32 MW
 • toplotna snaga za grejanje 33 MWt
 • tehnološka para 150 t/h.Top