IMS

​​​Sistem menadžmenta kvalitetom je u Ogranak „Panonske TE-TO", tada pod imenom EPS JP „Panonske elektrane“, implementiran još davne 1998. godine, čineći nas prvim privrednim društvom za proizvodnju električne energije u Republici Srbiji koje se sertifikovalo za sistem kvaliteta. Sertifikaciju je sproveo Institut za standardizaciju Srbije i dodelio nam naš prvi sertifikat za sisteme menadžmenta.

Sistemi menadžmenta su već dugi niz godina strateško opredeljenje rukovodstva Ogranka na putu ka ostvarenju opšteprihvaćenih ciljeva – unapređenje ukupnog poslovanja Ogranka kroz stalno poboljšanje performansi svih procesa, dosledno poštovanje zakonskih propisa, podizanje stepena zadovoljstva zainteresovanih strana, kao i kompetentnost i motivisanost zaposlenih.

Sistem menadžmenta kvalitetom prema zahtevima standarda ISO 9001, sistem menadžmenta životnom sredinom, prema zahtevima standarda ISO 14001, sistem menadžmenta energijom, prema zahtevima standarda EN ISO 50001 kao i sistem upravljanja zaštitom zdravlja i bezbednošću na radu u skladu sa zahtevima OHSAS 18001 objedinjeni su i čine integrisani sistem menadžmenta – IMS.

Sistem je sertifikovan od strane međunarodnog sertifikacionog tela  Bureau Veritas.

Sertifikat za Sistem menadžmenta energijom, u skladu sa zahtevima standarda EN ISO 50001, je prvi dobijen sertifikat za ovaj sistem u okviru JP „Elektroprivreda Srbije“.

Sertifikat ISO 9001 small.jpg
Sertifikat ISO 14001 small.jpgSertifikat ISO 50001 small.jpgSertifikat OHSAS 18001 small.jpg

Top