Kapitalni remont turbine posle 12 godina

30.10.2018.
Remontne aktivnosti u novosadskom delu Ogranka „Panonske TE-TO“ počele su 01. jula a završile se 17. septembra, odnosno 11 dana pre predviđenih 90 kalendarskih dana.

- Cilj svih aktivnosti u remontnom periodu je očuvanje visoke pouzdanosti u radu našeg kogenerativnog postrojenja, kako bi se obezbedila toplotna energija za grejanje grada Novog Sada i električna energija za potrebe elektroenergetskog sistema Srbije, istakao je Zoran Šušnjević, direktor za proizvodnju energije Ogranka „Panonske TE-TO“.

Na kotlu broj 3 urađena je zamena dela kanala toplog vazduha i dimnih gasova sa antikorozivnom zaštitom i termoizolacijom. Zamenjen je donji ležaj, kao i zupčanik reduktora RZV-A.

Na turbini broj 2 je posle 12 godina izvršen kapitalni remont sa revizijom svih rotacionih i stacionarnih delova turbine i generatora. Izvođač radova je bio Feromont inženjering iz Beograda, dok je usluga nadzora nad izvođenjem radova bila poverena predstavniku proizvođača rezervnih delova za turbinu. Obavljeni su zamena 16. i 17. reda lopatica na rotoru srednjeg pritiska, pregled i ispitivanje nedestruktivnim metodama svih zavarenih spojeva, mesta na rotorima i kućištima cilindara visokog, srednjeg i niskog pritiska, kao i elektroispitivanja na generatoru. Zamenjena je termoizolacija parne turbine i svih paropropusnih cevi. Urađen je remont uljnog sistema turbine i prečišćavanje ulja. Na generatoru G2 je pregledana pomoćna oprema i obavljeno sekundarno ispitivanje relejne zaštite i signalizacije. Ispitan je pobudni sistem generatora, a urađeno je i termovizijsko ispitivanje paketa limova statora generatora i sanirana su pronađena topla mesta. Ispitan je izolacioni sistem generatora.​

U sklopu održavanja DCS sistema, izvršena je zamena po jedne radne stanice na kotlu K3, turboagregatu TA-2 i jedne stanice sistem inženjera, kao i zamena po jednog servera na kotlu K3 i turboagregatu TA-2.

Po uspešnom završetku svih remontnih radova, obavljen je probni rad u trajanju od 72 časa i sva funkcionalna ispitivanja dala su pozitivne rezultate. Blok je 22. septembra stavljen na raspolaganje JP EPS za uvođenje u rad.

TE-TO „Novi Sad“ od 15. oktobra iz turboagregata broj 2 proizvodi električnu i toplotnu energiju.
​​


Врх