Međunarodna delegacija posetila TE-TO „Sremska Mitrovica"

20.11.2017.
Promocija korišćenja biomase u proizvodnji


Delegacija sačinjena od predstavnika međunarodnih i domaćih organizacija – učesnika međunarodne konferencije „Biomasa – razvojna šansa“ posetila je 17. novembra deo Ogranka „Panonske TE-TO“ u Sremskoj Mitrovici, koji se nalaze u sastavu JP EPS-a. Obilazak postrojenja na biomasu u TE-TO „Sremska Mitrovica“ bio je deo studijske posete, budući da je na ovoj lokaciji od kraja 2012. godine u funkciji i najveći kotao u Srbiji koji uspešno koristi suncokretovu ljusku kao energent za grejanje grada. Instalisana snaga kotla je 18 MWt.

„Četiri prethodne grejne sezone zadovoljeni su i kvantitativni i kvalitativni zahtevi u proizvodnji i isporuci toplotne energije. Nestabilnost na tržištu biomase nema uticaja na naš ogranak, s obzirom da smo dugoročno ugovorno vezani za stabilnog snabdevača suncokretovom ljuskom“, upoznao je prisutne Direktor TE-TO „Sremska Mitrovica“.

Međunarodnu konferenciju organizovala je Skupština AP Vojvodine zajedno sa Skupštinom evropskih regija i Nacionalnom Asocijacijom za biomasu (SERBIO) 16. i 17. novembra 2017. godine Novom Sadu. Jedan od osnovnih ciljeva konferencije bio je upoznavanje sa aktuelnim poslovnim i zakonskim okvirima, umrežavanje domaćih i međunarodnih organizacija i kompanija uključenih u sektor obnovljivih izvora energije.


Врх