Купци са годишњом потрошњом преко 350 MWh

Право да слободно бирају свог снабдевача на тржишту електричне енергије имају сви крајњи купци електричне енергије. ЈП ЕПС својим купцима:

  1. гарантује уговорену количину енергије,
  2. безбеђује услуге личног менаџера продаје,
  3. нуди потпуно снабдевање са укљученом балансном одговорношћу или уговарање унапред одређених количина енергије у складу са Вашим потребама
  4. нуди могућност слања збирног рачуна (са обрачунима у прилогу) за сва Ваша места примопредаје или слање збирних рачуна груписаних места примопредаје у складу са Вашим потребама или појединачне рачуне за свако место примопредаје

 Поред тога, одабиром ЈП ЕПС-а добијате снабдевача који енергију која Вам је потребна обезбеђује из сопствених капацитета, па је енергија коју купујете домаћег порекла. Значајан део наше енергије производи се из обновљивих извора енергије и то како из великих хидроелектрана, тако и из малих хидроелектрана по целој Србији. Поред овога, ЈП ЕПС откупљује сву енергију у Србији која се производи из различитих обновљивих извора електричне енергије: сунца, ветра и воде. Online ponuda
Top