Контакт

Гарантовано снабдевање
(домаћинства и мали купци) ​ ​
Телефон: 0800 111 202 (бесплатан позив) ​ ​
Факс: +381 11 6558 457 ​ ​
е-маил: ​ ​garantovano.snabdevanje@eps.rs
*Све информације у вези са рачуном можете добити позивом на број који се налази на рачуну ​ ​
*Приговор на рачун се подноси у писаној форми на адресу за приговоре која се налази на рачуну ​ ​
К​онтакти за приговор ​ ​

Комерцијално снабдевање ​ ​
е-маил: komercijalno.snabdevanje@eps.rs ​ ​
Факс: +381 11 6558 457 ​ ​
телефон: ​ ​
Мали комерцијални купциКомерцијални купциКупци из јавног сектора
0800 122 121
(бесплатан позив)
За купце са Уговором о комерцијалном снабдевању
+381 11 655 8474
+381 11 655 7610
+381 11 655 7600
+381 11 6558 448
+381 11 6558 461Резервно снабдевање ​ ​
Телефон: +381 11 6557 663 ​ ​
Факс: +381 11 6558 457 ​ ​
е-маил: rezervno.snabdevanje@eps.rs ​ ​
Обновљиви извори енергије: 
​е-маил: obnovljivi.izvori@eps.rs


Top