Погодности за купце на комерцијалном снабдевању

ЈП ЕПС нуди низ погодности за своје купце на комерцијалном снабдевању. Неке од тих погодности су следеће:

     • Гарантујемо уговорену цену и количину енергије током целог периода трајања уговора

     • Нудимо потпуно снабдевање са укљученом балансном одговорношћу

     • Нудимо могућност слања збирног рачуна (са обрачунима у прилогу) за сва ваша места примопредаје, слање збирних рачуна груписаних места примопредаје у складу са вашим потребама или слања рачуна за свако ваше место примопредаје појединачно

     • Нудимо слање рачуна на вашу е-маил адресу

     • Нудимо уговор о потпуном снабдевању електричном енергијом - зелена енергија

Више информација о томе како постати наш купац можете прочитати овде.


Top