Цене

Цене по којима ЈП ЕПС продаје електричну енергију крајњим купцима на гарантованом снабдевању су регулисане. Формиране су на основу Методологије за одређивање цене електричне енергије за гарантовано снабдевање, а сагласност на њихову примену даје Агенција за енергетику Републике Србије.

У наставку можете остварити увид у важећи ценовник који се примењује од 1. децембра 2019. године (цене су исказане без акцизе и ПДВ):

Одлука о регулисаној цени електричне енергије за гарантовано снабдевање​ ​(примењује се од 1. децембра 2019. године)


У наставку можете остварити увид у ценовник који се примењивао у периоду од 1. октобра 2017. године до 30. новембра 2019. године (цене су исказане без акцизе и ПДВ):

Одлука о регулисаној цени електричне енергије за гарантовано снабдевање​ ​(примењивала се у периоду од 1. октобра 2017. године до 30. новембра 2019. године)


Top