Регулатива

Закони:

     • Закон о привредним друштвима

     • Закон о јавним предузећима

     • Закон о енергетици

     • Закон о облигационим односима

     • Закон о заштити потрошача

     • Закон о јавним набавкама

     • Закон о ефикасном коришћењу енергије

     • Закон о акцизама

     • Закон о порезу на додату вредност

     • Закон о привременом уређивању начина наплате таксе за јавни медијски сервис

Подзаконски акти:

Остали прописи и правилници:

     • Правила о раду дистрибутивног система

     • Правила о раду преносног система

     • Правила о промени снабдевача

     • Методологијa за одређивање цене електричне енергије за гарантовано снабдевање

     • Методологијa за одређивање цене приступа систему за пренос електричне енергије

     • Методологијa за одређивање цене приступа систему за дистрибуцију електричне енергије

     • Одлука о усклађивању пословања Јавног предузећа „Електропривреда Србије", Београд са Законом о јавним предузећима

Top