Пословодство

​​​​​​​​​​​​​​ 

Goran Lukić, direktor za proizvodnju Ogranka TENT.jpg​ ​​
zeljko vujinovic.jpg

Margareta
Горан Лукић,дипл.eл.инж.,
директор за производњу eнерги​је Огранка TEНT

Славица Вујошевић, дипл.правник,
директор корпоративних послова Огранка ТЕНТ
​​
Жељко Вујиновић, дипл.економиста, финансијски директор Огранка ТЕНТ​         Маргарета Јевтовић, дипл.правник, директор послова комерцијале и аналитике Огранка ТЕНТ​n.jpgMилан Петковић,дипл. маш. инж.,
директор TEНT A 
Огранка TEНT

Дарко Шарић, дипл. ​ел. инж.,
директор TEНT Б Огранка TEНT

Небојша Радојевић, дипл. ел. инж.,
директор TE "Koлубара" Огранка TEНT

Љубиша Петровић, дипл.eл.инж.,
директор TE "Moрава" Огранка TEНT

Срђан Јосиповић.JPG
Ненад Стевић, дипл.саобраћајни инж.,
директор Железничког транспорта Огранка TEНТ
Душан Адамовић, дипл.маш.инж.,
директор Производно-техничких послова  Огранка ТЕНТ

Срђан Јосиповић, дипл.маш.инж.,директор за техничке послове производње енергије огранка ТЕНТ​​​​

Top