Јавне набавке

Поштовани корисници,

Објаве јавних набавки можете пратити и преко Портала јавних набавки​ http://portal.ujn.gov.rs/ .

Све набавке објављене пре 01.01.2019. године можете погледати овде .


 Јавне набавке

 
Назив јавне набавкеДокументацијаДатум набавке
ЈН 3000/0094/2021 (2025-2021) - Делови за копач и одлагач допреме угља 1 и 2 ТЕНТ-АJavni poziv - sektorski narucilac 2025-2021
22.10.2021.
ЈН 3000/0122/2021 (2227-2021) - Електро одржавање ресторана и расхладне опреме ресторанаJavni poziv - sektorski narucilac
22.10.2021.
ЈН 3000/0233/2021 (2152-2021) - Материјал за централно грејање и вентилацију - ТЕ КолубараJavni poziv - sektorski narucilac (2)
22.10.2021.
ЈН 3000/0711/2021 (2180-2021) - Набавка плетеница за заптивање арматура-ТЕНТ БJavni poziv - 2180-2021
22.10.2021.
ЈН 3000/0224/2021 (2115-2021) - Лискунски заптивачи за показиваче нивоа бубња, ТЕ КолубараJavni poziv - sektorski narucilac (1)
22.10.2021.
ЈН 3000/0439/2021 (2139-2021) - Сервис и поправка камионске ваге,ТЕНТ БJavni poziv - sektorski narucilac JN 2139-2021
21.10.2021.
ЈН 3000/0896/2021 (1932-2021) - Дегазација трансформаторског уља ТЕМ - 2022Javni poziv - sektorski narucilac JN br. 1932-2021
21.10.2021.
ЈН 3000/0875/2021 (2022-2021) - Славине, вентили и слични уређајиJavni poziv - sektorski narucilac JN br. 2022-2021
21.10.2021.
ЈН 3000/0019/2021 (1593-2021) - Ангажовање именованог тела ТЕМJavni poziv - sektorski narucilac
21.10.2021.
ЈН 3000/0274/2021 (2263-2021) - Набавка измењивача топлоте за турбоагрегат - ТЕНТ БJavni poziv - 2263-2021
21.10.2021.
1 - 10
 Top