Јавне набавке

Поштовани корисници,

Објаве јавних набавки можете пратити и преко Портала јавних набавки​ http://portal.ujn.gov.rs/ .

Све набавке објављене пре 01.01.2019. године можете погледати овде .


 Јавне набавке

 
Назив јавне набавкеДокументацијаДатум набавке
ЈН 3000/0279/2020 (1001-2020) - Контрола квалитета ваздуха у околини ТЕНТ А, ТЕНТ Б, ТЕ Колубара и ТЕ МораваПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ-1001-2020
Конкурсна-1001-2020
23.10.2020.
ЈН 3000/1003/2020 (537-2020) - Чишћење цевовода хидро смеше блока 161 МW ДН 400мм ТЕ КолубараПозив за подношење понуда ЈН 537_2020
конкурсна документација ЈН 537-2020
23.10.2020.
ЈН 3000/0467/2020 (1621-2020) - Одржавање арматуре високог и ниског притиска ТЕМ5. Кoнкурснa_дoкумeнтaциja_1621_2020
4. Пoзив_зa_пoднoшeњe_пoнудa_1621_2020
23.10.2020.
ЈН 1799-2020 - Набавка резерних делова и материјала за путничка возила - ТЕНТJavni poziv - sektorski narucilac JN 1799_2020
23.10.2020.
ЈН 3000/0855/2020 (1620-2020) - Текуће одржавање цевног система ТЕМ4. Пoзив_зa_пoднoшeњe_пoнудa_1620_2020
5. Кoнкурснa_дoкумeнтaциja_1620_2020
23.10.2020.
ЈН 3000/0432/2020 (1009-2020) - Натријум хипохлорит (жавелова вода ) - ТЕНТКД 1009-2020
Позив за подношење понуда 1009-2020
23.10.2020.
ЈН 3000/0411/2020 (154-2020) - Набавка сензора за мерење вибрација у ТЕ КолубараPoziv_za_podnosenje_ponuda_JANA 154
KD 154-2020
23.10.2020.
ЈН 3000/0094/2020 (504-2020) - Годишњи сервис и поправка калориметараПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ
Koнкурсна документација
22.10.2020.
ЈН 3000/0698/2020 (86-2020) - Ремонт и резервни делови напојне пумпе блока А5 - ТЕ КолубараКД 86-2020
Позив за подношење понуа ЈН 86-2020
22.10.2020.
ЈН 3000/0633/2020 (1181-2020) - Резервни делови за вагоне и локомотиве - ТЕНТПозив за подношење понуда 3000-0633-2020 1181-2020
Конкурсна_документација 3000-0633-2020 1181-2020
22.10.2020.
1 - 10
 Top