Јавне набавке

Поштовани корисници,

Објаве јавних набавки можете пратити и преко Портала јавних набавки​ http://portal.ujn.gov.rs/ .

Све набавке објављене пре 01.01.2019. године можете погледати овде .


 Јавне набавке

 
Назив јавне набавкеДокументацијаДатум набавке
ЈН 3000/1011/2019 (2263-2019) - Реконструкција приступне саобраћајнице за теретна возила на капији-2 ТЕК СО и ОПОЗИВ -2263 - 2019
2263 - 2019 - КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА - 05.12.2019
5.12.2019.
ЈН 3000/0508/2019 (2480-2019) - Контролни преглед стабилне инсталације за аутоматску дојаву и гашење пожара на линији допреме угља са централом5. Конкурсна документација за члан 35. став 1 .тачка 1 . ЗЈН - ЈН 2480-2019
2.12.2019.
ЈН 3000/1183/2019 (2741-2019) - Баждарење тахографаОБАВЕШТЕЊЕ О ПОКРЕТАЊУ ПРЕГОВАРАЧКОГ ПОСТУПКА БЕЗ ОБЈАВЉИВАЊА ПОЗИВА ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА 2741
Dodatne informacije i pojasnjenja br.1 JN 3000-1183-2019-2741-2019 - Copy
Dodatne informacije i pojasnjenja br.2 JN 3000-1183-2019-2741-2019
Конкурсна документација 2741-2019
29.11.2019.
ЈН 3000/0297/2019 (2409-2019) - Течни хлор, ТЕ Колубараконкурсна документација 2409-2019 (00000003)
5. Позив за подношење понуда 2409-2019
29.11.2019.
ЈН 3000/0528/2019 (2491-2019) - Ремонт електрофилтерског постројења ТЕНТ БKD 2491-2019
Позив за подношење понуда 2491_2019
29.11.2019.
1 - 5
 Top