Јавне набавке

Поштовани корисници,

Објаве јавних набавки можете пратити и преко Портала јавних набавки​ http://portal.ujn.gov.rs/ .

Све набавке објављене пре 01.01.2019. године можете погледати овде .


 Јавне набавке

 
Назив јавне набавкеДокументацијаДатум набавке
ЈН 3000/0264/2021 (160-2021) - Набавка геодетских мерних уређаја, ТЕНТ БJavni poziv - JN br.160-2021
19.4.2021.
ЈН 3000/0059/2021 (258-2021) - Годишње одржавање пирометарског система ТЕНТ А5 и А6 - ТЕНТ-АJavni poziv - sektorski narucilac
16.4.2021.
ЈН 3000/0095/2021 (455-2021) - Делови за локомотиве ЖТ ТЕНТJavni poziv - sektorski narucilac 455-2021
16.4.2021.
ЈН 3000/0319/2021 (35-2021) - Набавка терцијалног трансформатора 110-35-6 кВ за напајање конзума Свилајнац иIspravka - obaveštenje 35-2021
15.4.2021.
ЈН 3000/0465/2021 (336-2021) - Редудантна логика за рад електрофилтера са имплементацијом у постојећи ДЦС систем ТЕМJavni poziv - sektorski narucilac
15.4.2021.
ЈН 3000/0024/2021 (351-2021) - Арматура за спољне објекте - ТЕНТ БJavni poziv - sektorski narucilac -za portal
15.4.2021.
ЈН 3000/0293/2021 (75-2021) - Набавка пумпи за противпожарну заштиту изнад 44м - ТЕНТ БJavni poziv - sektorski narucilac, JN br.75-2021
15.4.2021.
ЈН 3000/0756/2021 (346-2021) - Услуга репарација сита посуда ХПВ и ХПК блокова А1-А6 ТЕНТ-АJavni poziv - sektorski narucilac
14.4.2021.
ЈН 300/0762/2021 (441-2021) - Антикорозивна заштита у капиталном ремонту блока Б1,ТЕНТ БJavni poziv JN 3000-0762-2021 (441-2021)
Ispravka - obaveštenje o izmenama 300007622021 (4412021)
14.4.2021.
ЈН 3000/0754/2021 (380-2021) - Прање цевног система кондензатора и хладњака уља за ремонт - ТЕНТ-АJavni poziv - sektorski narucilac (1)
14.4.2021.
1 - 10
 Top