Hidroelektrane

​ Hidroelektrane

Ukupna snaga na pragu 16 hidroelektrana sa 51 hidroagregata je 2.936 MW, što čini skoro 40,2% ukupnog elektroenergetskog potencijala EPS-a. Električna energija proizvodi se u ograncima „Hidroelektrane Đerdap”, Kladovo i „Drinsko-Limske hidroelektrane”, Bajina Bašta.

Prve hidroelektrane puštene su u rad 1955. godine - HE „Vlasina“, a zatim i HE „Morava" (1954-1957). Ipak, HE „Đerdap“ se smatra „kraljicom“ svih hidroelektrana.

Ukupna snaga na pragu 28 hidroagregata u Ogranku HE „Đerdap“ iznosi 1.578 MW a u 2016. godini ostvarena je proizvodnja 7,548 GWh, što čini oko 21% proizvodnje električne energije JP EPS-a.

Izgradnja HE „Đerdap 1" počela je još 1964. godine, zajedničkim ulaganjem Jugoslavije i Rumunije. Avgusta 1970. godine ušli su u pogon prvi agregati, a ceo objekat je pušten u rad 16. maja 1972. godine. Osnovna delatnost ove hidrocentrale nije samo proizvodnja električne energije već i prevođenje brodova prevodnicama na sistemu „Đerdap 1" i „Đerdap 2". Brodske prevodnice HE „Đerdap 1" su dvostepene (brodovi ulaze u komoru, zatim se „prevode" u izlazni vodostaj reke Dunav na izlazu iz komore). Po dimenzijama komore, ove prevodnice spadaju među najveće u svetu.

HE „Đerdap 2" je zvanično počela da se gradi 3. decembra 1977. godine, a prvi agregati su ušli u pogon 1985. godine. Ovu hidroelektranu čini: elektrana, brodska prevodnica, prelivna i neprelivna brana, kao i put preko brane na čijoj sredini je međudržavna granica. Projektom je predviđena mogućnost izgradnje železničke pruge preko brane.

Devet hidroelektrana u Ogranku „Drinsko-Limske hidroelektrane” na rekama Drini i Limu imaju ukupnu snagu na pragu od 1.359 MW. U 2016. godini ostvarena je proizvodnja od 3.760 GWh, što čini 10 odsto proizvodnje električne energije EPS-a.

16 HE

Snaga - 2.936 MW

Godišnja proizvodnja (u 2016. godina) hidroelektrana JP EPS - 11.308 GWh, što čini oko 30% proizvodnje električne energije JP EPS-a.

HE „Đerdap 1 i 2“

Snaga - 1.578 MW

Godišnja proizvodnja iznosi 7.548 GWh, što čini 20,7% proizvodnje električne energije EPS-a. 

„Drinsko-Limske HE”

Snaga 9 HE je 1.359 MW

Godišnja proizvodnja iznosi 3.760 GWh, što čini oko 10% proizvodnje električne energije EPS-a.

 

Top