Termoelektrane

​​Ukupna snaga osam termoelektrana JP EPS, u kojima radi 25 blokova, je 5.171 MW. Pogonsko gorivo je lignit.
Maksimalna godišnja proizvodnja elektrana kojima upravlja EPS, posmatrano od 1990. godine, ostvarena je 2013. godine - 37.433 GWh električne energije.
*Od 1. juna 1999. godine EPS ne upravlja kapacitetima na području Kosova i Metohije.

U sastavu „Termoelektrane Nikola Tesla" su:
TE Nikola Tesla A (sa 6 blokova)
TE Nikola Tesla B (sa 2 bloka)
TE Kolubara (sa 5 blokova)
TE Morava (sa jednim blokom)

Ogranak „Termoelektrane Nikola Tesla“ je najveći proizvođač električne energije u Jugoistočnoj Evropi. Ima 14 blokova čija je ukupna instalisana snaga 3.288 MW, što je jedna trećina instalisanih kapaciteta „Elektroprivrede Srbije“.
TENT godišnje proizvede više od 50% električne energije u Srbiji. Najveći blokovi se nalaze u TE „Nikola Tesla B". To su blokovi B1 i B2, sa po 580 MW raspoložive snage.
U termoelektranama „Kolubara”, „Morava” i „Panonske termoelektrane-toplane“ proizvedeno je 1.183 GWh, što čini 3% proizvodnje EPS-a.

U sastavu TE „Kostolac A i B“su:
TE Kostolac A (sa 2 bloka)
TE Kostolac B (sa 2 bloka)
TE „Kostolac A i B“ godišnje proizvedu 5.989 GWh, što čini 17% proizvodnje električne energije EPS-a, a sve to je omogućeno instalisanom snagom od 921 MW. Ogranak „Termoelektrane Nikola Tesla“ je najveći proizvođač električne energije u Jugoistočnoj Evropi. Ima 14 blokova čija je ukupna instalisana snaga 3.288 megavata, što je jedna trećina instalisanih kapaciteta „Elektroprivrede Srbije“. TENT godišnje proizvede više od 50% električne energije u Srbiji. Najveći blokovi se nalaze u TE „Nikola Tesla B". To su blokovi B1 i B2, sa po 580 MW raspoložive snage.

Termoelektrane „Kostolac A i B“ godišnja proizvedu 5.989 GWh, što čini 17% proizvodnje električne energije EPS-a, a sve to je omogućeno instalisanom snagom od 921 MW.

Top