EPS in numbers

3.457.395

buyers

37.652.520

t

coal annually

36.461

GWh

electric energy annually

7.326

MW

totaly installed power

News

Нови зелени мегавати за ЕПС

Успешно завршена ревитализација А2 у ХЕ „Ђердап 1“...Find out more

Пројекат за енергетску стабилност

Представљена Техноекономска анализа за ТЕ „Колубара Б“...Find out more

ЕПС је кичма стабилности Србије и региона

Четврта конференција о инвестицијама у енергетици...Find out more

CORPORATE
MOVIE

DO YOU KNOW?

Top