Proizvodni kapaciteti

​JP „Elektroprivreda Srbije“ u svom sastavu ima 22 termobloka, 49 hidroagregata, 1 reverzibilnu hidroelektaranu sa 2 agregata i 1 pumpno postrojenje sa 2 pumpe.  
Maksimalna godišnja proizvodnja elektrana kojima upravlja EPS, posmatrano od 1990. godine, ostvarena je 2013. godine - 37.433 GWh električne energije.                        
 
9 TE i TE-TO
Snaga - 4.390 MW
Godišnja proizvodnja u 2016​. godine - 25.106 GWh, što čini oko 69% proizvodnje električne energije EPS-a

TE „Nikola Tesla A i B“
Snaga - 2.817 MW
Godišnja proizvodnja - 17.263 GWh, što čini oko 47% proizvodnje električne energije EPS-a

TE „Kolubara“ i TE „Morava“
Snaga - 324 MW
Godišnja proizvodnja - 1000 GWh, što čini oko 3% proizvodnje električne energije EPS-a

TE „Kostolac A i B“
Snaga - 913 MW
Godišnja proizvodnja - 6.753 GWh, što čini oko 18% proizvodnje električne energije EPS-a

Maksimalna godišnja proizvodnja termoelektrana JP EPS, posmatrano od 1990. godine, ostvarena je 2013. godine – 26.537 GWh električne energije.                        

Panonske TE TO
Snaga - 336 MW
Godišnja proizvodnja - 90 GWh, što čini oko 0,3% proizvodnje električne energije EPS-a

16 HE
Snaga - 2.936 MW
Godišnja proizvodnja - 11.308 GWh, što čini oko 31% proizvodnje električne energije EPS-a

HE „Đerdap 1 i 2“
Snaga - 1.369 MW 
Godišnja proizvodnja iznosi 7.072 GWh, što čini oko19% proizvodnje električne energije EPS-a
„Vlasinske hidroelektrane” i HE „Pirot“ proizvele su 477 GWh, što čini oko 1,5% proizvodnje EPS-a.

„Drinsko-Limske HE”
Snaga 9 HE je 1.359 MW
Godišnja proizvodnja iznosi 3.760 GWh, što čini oko 10% proizvodnje električne energije EPS-a


Top