​​

КОСТОЛАЦ У БРОЈКАМА

ТЕ "Костолац"

6.000.000 MWh

електричне енергије годишње

2

активне термоелектране

9.000.000 t

угља годишње

1

активан површински коп