Модернизација процеса производње у Костолцу

Modernizacija-01.jpg Modernizacija-02.jpg

Modernizacija-03.jpg

 

Рударски и термо сектор Огранка Костолац поставили су објективне циљеве у области ревитализације опреме, уградње нове ефиксаније опреме, смањења губитака енергије, повећања производње са истом количином утрошка енергије, аутоматизације и боље организације рада. У последњих 20 година паралелно се радило на модернизацији процеса производње, енергетској ефикасности и чистој еколошки прихватљивој производњи угља и електричне енергије.

Најважнији пројекти модернизације који су реализовани или су у току су:

   - Изградња новог електрофилтера Термоелектране „Костолац А“

   - Ревитализација рударске опреме Поља Ћириковац за потребе рада на копу Дрмно

   - Изградња новог V БТО система за коп „Дрмно“

   -  Ревитализација блокова ТЕ „Костолац Б“

   - Изградња система за отпепељивање блокова ТЕ „Костолац Б“  и нове депоније на пољу „Ћириковац“

   - Изградња система за отпепељивање Термоелектране „Костолац А“

   - Аутоматизација рударских система и изградња новог диспечерског центра

   - Изграња система за одсумпоравање

   - Изградња новог VI БТО система за коп „Дрмно“

   - Изградња новог блока ТЕ „Костолац Б3“ снаге 350 МW

 

 

 

 
Top