Друштвено одговорно пословање

 

Извештај о друштвено одговорном пословању


​​​Пружајући енергетски ослонац грађанима и привреди Србије, „Електропривреда Србије“ настоји да на исти начин допринесе развоју и благостању заједнице у којој послује. Сматрамо да се успех не мери искључиво пословним резултатима, већ активним учешћем у активностима друштва за добробит свих грађана. Наша мисија је да помогнемо у постављању системских решења која ће унапредити квалитет живота на дуже стазе, као и да брзо реагујемо ситуацијама када је то неопходно. Зато „Eлeктрoприврeдa Србиje“ пoсeбну пaжњу пoсвeћуje зaштити живoтнe срeдинe и ширењу свести у друштву о њеној приоритетној важности, затим смaњењу eмисиje штeтних мaтeриja у вaздух, вoду и зeмљу и усклaђивaњу рaдa прoизвoдних кaпaцитeтa сa нoрмaтивимa кaкo дoмaћeг, тaкo и зaкoнoдaвствa Eврoпскe униje. „Електропривреда Србије“ посвећена је континуираној подршци развоју културе, образовања, здравства, спорта, као и учешћу у хуманитарним активностима, очувању духовних вредности и помагању верских заједница.
ЕПС подржава и помаже рад најважнијих државних установа, институција и удружења у области науке и образовања: Универзитета у Београду и факултета који образују стручњаке потребне електропривреди, Српске академије наука и уметности, Института Никола Тесла, Института Михајло Пупин, Савеза инжењера и техничара. Подржавамо и најважније струковне скупове и сајмове: CIGRE, CIRED, Енергетика, Рударство, Воде и Сајам енергетике. А кроз различите манифестације које су тематски окренуте науци, као што су Фестивал науке, Тесла дани и Ноћ истраживача, ЕПС даје свој допринос афирмисању науке. Подржали смо и научне и едукативне кампове за најмлађе - Дечији камп „Виминацијум“ и Еко камп „Тара“.
ЕПС настоји да се укључи у што већи број акција за пружање помоћи у лечењу, нарочито лечењу деце. Својим донацијама ЕПС је омогућио бољи рад највећих здравствених установа у земљи (Клинички центар Србије, Институт за кардиоваскуларне болести Дедиње, Клинички центар Драгиша Мишовић) и многих болница у Србији, као и набавку медицинских апарата, опреме и лекова.
Подржавамо рад домова за незбринуту децу и особа са инвалидитетом, децу без родитеља и децу избеглица са Косова и Метохије, рад невладиних организација у области заштите људских права и права мањинских заједница. „Електропривреда Србије“ је посебно поносна на хуманост коју су њени запослени показали у најкритичнијим тренуцима (земљотрес у Краљеву и катастрофалне мајске поплаве 2014. године). Запослени редовно учествују у акцијама добровољног давања крви.
„Електропривреда Србије“ подржава развој и унапређење културе и уметничког стваралаштва, заштиту културних добара и културне баштине. ЕПС је пријатељ националних институција културе: Народног музеја у Београду, Народног позоришта у Београду, Музеја Николе Тесле, Музеја науке и уметности, Музеја савремене уметности, и читавог низа пројеката из области културе.
ЕПС препознаје значај спорта и српских спортиста који су често најбољи амбасадори државе. Већ традиционално, компанија даје подршку олимпијском и параолимпијском комитету Србије, Одбојкашком, Рукометном, Ватерполо, Стрељaчком и Атлетском савезу Србије, као и врхунским спортистима у остваривању резултата на регионалним и међународним такмичењима.
ЕПС је донатор завршетка изградње Храма Светог Саве у Београду а помоћ смо упутили многим манастирима и црквама, као и верским установама других вероисповести у Србији.

 

Top