Јавност рада

​Захтев за приступ информацијама од јавног значаја​

​​ Образац

​слати на:


​Захтеве заинтересованих страна 

слати на: spp@eps.rs​ 


План сарадње са заинтересованим странама на корпоративном нивоу​

Представка заинтересоване стране - Образац.docx

Годишњи Извештај о сарадњи са заинтересованим странама 2020.

Годишњи Извештај о сарадњи са заинтересованим странама 2021.

Годишњи извештај о сарадњи са заинтересованим странама за 2022.

Годишњи извештај о сарадњи са заинтересованим странама за 2023.


Заштита података о личности

Обавештење о обради података о личности

Сагласност

Заштита података о личности


Oбавештавамо Вас да је Сектор за набавке и комерцијалне послове отворио налог eps.nabavke.zapazanja@eps.rs чија је сврха унапређење система набавки, кроз остваривање боље и квалитетније комуникације свих заинтересованих лица у вези са свим питањима од значаја за спровођење поступака набавки. Уколико имате питања, запажања, коментаре или примедбе, обавестите нас о томе. Наш циљ је транспарентно, ефикасно и квалитетно спровођење поступака набавки у складу са законима Републике Србије. Поделите са нама Ваше мишљење а наш стручни тим ће одговорити на Ваша питања.

Вођење поступака набавки у складу са законима Републике Србије. Поделите са нама Ваше мишљење а наш стручни тим ће одговорити на Ваша питања.


Top