Корпоративне вредности

01 - korporativne vrednosti.JPG

ЈП „Електропривреда Србије", Огранак „ТЕ – КО Костолац" своју пословну политику заснива на сталном развоју:

    ● нових технологија

    ● нових капацитета

    ● нових кадрова

    ● нових знања

Развој  је гарант успешности, ефикасности, поузданости, пословности и континуитета компаније. Ослоњен је на властите ресусе као темељну вредност развојне политике.

Top