Јавне набавке

Поштовани корисници,

Oбјаве јавних набавки можете пратити и преко Портала јавних набавки​ http://portal.ujn.gov.rs/ .

Све набавке објављене пре 01.01.2019. године можете погледати овде.


ЈН 3100/0091/2023 - СЕРВИС ЛАБОРАТОРИЈСКИХ УРЕЂАЈА - IKA C6000, TGA МЛИНОВА – Партија 3 – Сервис млинова за млевење угљаTop